Intuïtief Leven

“De grootste angst van de mens is het niet-weten.
Niet-wetende dat daar zijn grootste kracht ligt.”

Intuïtief leven en werken is niet alleen heel fijn; je voelt je gelukkig, ontspannen, in de flow, vrij en toch verbonden met alles in en om je… Het is ook noodzakelijk dat we daar naar toe gaan! Van instinctief naar intuïtief leven.

We leven in een wereld waar zoveel informatie voor het grijpen ligt en we met zoveel keuzes te maken hebben. Velen van ons lezen boeken, luisteren podcast en kijken inspirerende filmpjes over spirituele transformerende bewustzijnsonderwerpen. En zo leren we steeds meer over hoe dingen werken. Je leert de theorie ervan. Maar hoe ga je dat weten nou omzetten in de dagelijkse praktijk? Dus hoe ga je van weten naar belichamen? Van overleven naar beleven?

Het is heel mooi om te weten hoe je eigen trauma ’s zijn ontstaan. Maar er vervolgens mee dealen als het trauma omhoog komt, is weer een heel ander verhaal. Vaak herkennen we het niet eens, omdat het voor ons een normale gedachtegang is, die je gelooft, en meestal ook nog eens collectief geaccepteerd wordt.

Artificial intellegence vs. Intuitive intellegence

We leven in een wereld waar AI het leven van ons over lijkt te nemen en we soms (bijna) het verschil niet meer zien tussen wat echt is en wat niet, wordt het steeds moeilijker om te bepalen: wat is nu echt goed voor míj? Voor mijn lichaam, voor mijn kind, mijn werk, mijn relatie? Voor de wereld? Hoe maak ik die keuzes in de dagelijkse praktijk?

Artificial intelligence is soms nauwelijks te onderscheiden van het echte. De technologie lijkt ons in te halen…

Jij bent echter de enige die het weet, die het verschil voelt en weet. Voor jou. Nu. Op dit moment.

Er is niet 1 juiste manier om jezelf te ont-wikkelen, om te groeien of het pad van je ziel te volgen. Het is de kunst om te leren dat wat je wilt, gelooft en voelt met elkaar te verbinden en dan ontvouwt zich het pad vanzelf. Als steppingstones die zich bij elke stap die je intuitief zet vanuit het nu-moment openbaren. Niet eerder en niet later.

Er is al zoveel geschreven en verteld over wat wel of niet goed voor je zou zijn. Over wat je wel of niet met eten, hoe je je moet voelen, hoe je je (niet) moet voelen, hoe je moet opvoeden, wel of niet moet geloven. Er is zoveel verwarring over al die feiten. En iedere keer komen er weer nieuwe tips, adviezen en feiten bij.

Veel van ons hebben nog steeds het gevoel dat, als je jezelf ertoe zou kunnen brengen al het goede voedsel te eten, alle regels te volgen en constant aan jezelf te werken, je een perfect, ontwikkeld persoon zou zijn. Zou zijn..

Het ego en het denken zouden willen dat evolutie netjes gestructureerd en geformuleerd is; de ziel echter niet..

Programmering uit onze jeugd en het verlangen deel van een groep te zijn, vertellen je dat wat iedereen doet, de juiste manier is.

Maar ieder van ons is volledig verschillend! Je behoeften aan voeding, oefeningen, zonlicht, relaties, verlangens en werk verschillen. We hebben allemaal een eigen en uniek (human) design. En een unieke manier waarop onze intuïtief tot ons spreekt en onze lichaamswijsheid ons (bege)leidt.

Hoe leef ik intuïtief? En hoe weet ik dat het mijn intuïtie is die ‘spreekt’?

Intuïtie is altijd liefdevol. Sluit niets of niemand buiten. Kent eenvoud, heeft geen voorwaarden of logica. Terwijl het altijd met een genialiteit en intelligentie gepaard gaat waar geen mind tegenop kan. Intuïtie heeft geen haast, is ontspannen, heeft geen oordeel en laat zich niet bedenken. Het laat zich niet be-grijpen.

Veel mensen verwarren intuïtie met instinct. Wat begrijpelijk is, aangezien we zo al eeuwen overleven. En ook worden opgevoed en opgeleid. Instinct is het vecht- en vluchtsysteem; gericht op overleven en voortplanting. Focust zich dus steeds op ‘niet dood gaan’, dus over-leven in plaats van op het leven echt be-leven. Het is het systeem van het ego. Het systeem van angst, pijn en verlies. Van voorwaarden, afscheiding en buitensluiten. Van controle.

Wanneer je volledig intuïtief leeft, gebruik je dit systeem niet meer en kan het vanzelf oplossen. Dat noemen we het ascentieproces. Maar dat vraagt nogal iets van ons als mens. Want dat vraagt om zelfbewustzijn, zelfkennis, en vooral: zelf-liefde! Want jij bent degene op wie je altijd hebt gewacht. Jij bent die liefde van je leven!

Mijn missie is om anderen daar in te begeleiden. Om universele liefde te ervaren en te zijn.

> Meer lezen

Ik volg de ja van mijn lichaam – deze kan ik ook al voorvoelen, ook wel heldervoelen, helderzien of helderweten genoemd – ook al begrijp ik van te voren niet altijd waar het over gaat of lijkt het onlogisch. Inmiddels heb ik zo`n vertrouwen in mijn intuïtie, door jarenlange ervaring, dat het voor mij een way of living is en ik niet meer anders kan of zou willen. Het geeft mij rust, voldoening, het maakt mij niet meer uit wat er gebeurt, het geeft me vreugde, een diep en aangenaam contact met mijn lichaam, echte verbinding met anderen, met respect voor mijn grenzen en behoeften, terwijl ik mij te alle tijde vrij en vol vertrouwen voel om mijn unieke pad te volgen en een ander dat ook te laten doen. Ik ben niet meer afhankelijk van wat zich buiten mij afspeelt. Ik weet dat dit ‘slechts’ een spiegel is van mijn innerlijke wereld. Dat betekent dat ik altijd een keuze heb hoe ik daarmee om wil gaan, wat ik daarvan kan leren of wat nog geheeld, gezien, geliefd of geleefd wil worden in mij. Terwijl de mind alles ingewikkeld maakt en teruggrijpt naar het verleden of de toekomst, maakt Intuïtief leven alles makkelijker, simpeler, leuker. Nu. Want ieder nu-moment is een portaal van Liefde.

Ik deel mijn persoonlijke processen regelmatig in mijn blogs, boeken en op youtube. En ik begeleid mensen door middel van individuele coachsessies, partnersessies, workshops en trainingen op het gebied van intuïtief leven; van bewustzijn en relaties in de breedste zin van het woord. Waar het allereerst begint met de relatie met je zelf, je lichaam, je goddelijke ingevingen, je emoties en fysieke sensaties, je mannelijke en vrouwelijke pool, je levensenergie, je seksualiteit, je grenzen, verlangens, je (hoog)gevoeligheid, paranormale gaven, talenten en passies. En vanuit daar – vanuit jouw hele zelf – de relatie met je familie, je partner, je kind, je werk, collega`s, vrienden, dieren, de natuur, spirits, entiteiten. Met alles wat is.

> Minder lezen

Aanbod

“Ik ben degene op wie ik altijd heb gewacht. Ik ben de liefde van mijn leven!”

over Liesbeth

“Wie of wat ben jij?’ Vroeg de osteopaat tijdens een sessie. “Onvoorwaardelijke Liefde!” Zei ik spontaan.

“Dat is nogal wat!” zei hij. “Ja, ik weet het, “antwoordde ik verbaast, “maar het is wel het eerste dat in mij op komt!”.

Eerlijk gezegd voelde ik mij toen alles behalve dát. Ik voelde wel het grootse verlangen om gewoon alleen maar te hoeven zijn. Onvoorwaardelijk mijn hele zelf zijn, zonder dat er iets (anders) moet. In vrijheid, vrede en plezier kunnen leven, Doen waar je écht blij van wordt, vanzelf gaat en op jouw moment. En tegelijkertijd in verbinding en harmonie met alles wat is. Ik voelde aan alles: ja dat kan! Dat ík dat kon. Maar hoe dan? Niemand leerde ons dit…

Het antwoord hierop kwam toen in 2012 mijn zoon werd geboren en mijn (visie op het) leven 180 graden draaide…

> Meer lezen

De man met wie ik eind 2011 een zeer korte (vijf weken) en zeer intense (narcistische) relatie had, bleek mij uiteindelijk het grootste cadeau ooit te hebben gegeven: Mijn zoon. En daarmee onvoorwaardelijke liefde voor mezelf.

Hoewel ik dat toen nog niet direct kon ervaren; het was een jarenlang proces. Hij liet mij zien hoe ik mijn kracht uit handen gaf, uit mijn lichaam, mijn basis vertrok, niet naar de signalen van mijn lichaam luisterde en mijn intuïtie niet vertrouwde, bevestiging bij de ander zocht, de ander dacht te moeten redden in plaats van mijzelf te ‘redden’, vast zat in (onbewuste) denkpatronen en hoe gewelddadig ik zelf eigenlijk met mijn lichaam en energie, omging. Hoe de relatie tussen mijn innerlijke man en innerlijke vrouw was.

In wezen activeerde ik eind 2011 met geweld mijn kundalini – waarvan ik toen het bestaan nog niet wist – en zo begon mijn reis ‘naar binnen’. Was dat het begin van mijn innerlijk Heilig Huwelijk. Ik ontdekte mijn levensenergie – ook wel seksuele energie of kundalini genaamd – en ook waar deze nog geblokkeerd was en kon ik voelen dat ik in de kern – net als een ieder –een sensueel wezen ben, met een multi-orgastisch lichaam. Dat zwaartekracht, tijd en ruimte in (mijn) wezen niet bestaat. Dat pijn en lijden helemaal niet nodig is. Dat we geboren zijn voor extase. Voor joy, om te spelen. Lief te hebben. Overvloed te ervaren. Om hemel op aarde te leven. Ik leerde mijn lichaam lief te hebben, te leren kennen, en goddelijke seks te ervaren. Seks dat voor mij iets was waar ik naar verlangde maar in praktijk eigenlijk nooit fijn was. Ik kon mij mijn eerste keer niet eens herinneren… Het deed pijn, ik vond het vaak vies, het duurde te kort of te lang. En het bracht gevoelens van schaamte en schuld omhoog. Seks was iets waar ik naar verlangde, maar  waarbij ik mij nooit veilig of helemaal open voelde. Behalve als ik alcohol dronk en het licht uit was… Toch wist ik ergens dat het kon. Dat het bestond. En dat er iemand was waarmee ik dit kon ervaren. Dat ik die iemand zelf was, daar kwam ik in de loop der jaren achter… de ander was slechts de spiegel van mijn innerlijke man (of vrouw).

En zo werden mijn relaties daarna voor mij een bewuste spiegel van mijn innerlijke man-vrouw relatie. En ervaar ik inmiddels een heerlijke, stabiele relatie vanuit een bezield lichaam, vanuit vrijheid maar volledig in verbinding met mezelf, mijn lichaam en de ander, zonder triggers; doordat we onszelf en de ander onvoorwaardelijk kunnen zien en liefhebben. Elkaar upliftend, zonder moeite. Het ís mogelijk.

Ik durf wel te zeggen dat ik alle mogelijke tegenstellingen van het Leven ervaren en geleefd heb. En niet alleen op relationeel en seksueel gebied, maar in alle aspecten van het leven en op alle niveaus. Mijn zoon die ik besloot alleen op te voeden omdat het op dat moment niet goed en veilig voelde zijn ‘narcistische’ vader in mijn leven te laten, – met wie ik nu overigens een bijzondere en goede band heb omdat ik de ‘narcist in mezelf’ durfde te erkennen – heeft ervoor gezorgd dat ik letterlijk heb los gelaten waarvan ik dacht dat ik niet zonder kon (relaties, geld, woning, materie, klanten, werk, vrienden, het systeem etc.) en heeft mij geholpen mij overal mee te leren verbinden waarvan ik dacht dat dat niet kon, mocht of hoorde.

Mijn levensles is om mij te verbinden met alles wat mij angst of weerstand geeft – hieruit is ook mijn boek DrakenLiefde geboren – en om alles waar ik aan gehecht ben los te laten, vrij te durven laten. Om mij zelf uiteindelijk vrij, welkom, waardig, geliefd en mooi te voelen. Zonder voorwaarden. Vrij in mijn lichaam, te genieten van mijn heerlijke seksualiteit en de verbinding met anderen. En overvloed te ervaren, zonder iets te moeten doen. Maar het Leven helemaal toe te laten, te ervaren.

Inmiddels weet ik uit ervaring: ik hoef mij alleen maar bewust te zijn van mijn verlangens, het voor me te zien, te voelen, alsof het er al is. Het leven doet vervolgens de rest. Ik hoef het alleen maar toe te staan, ruimte te geven en alles te willen ont-moeten wat er (onbewust) nog in de weg staat: door het uit te nodigen, te durven voelen, te willen zien, te kunnen accepteren. On-voorwaardelijk. En misschien wel het allerbelangrijkste: het niet willen be-grijpen, of denken te weten hoe het moet of zal gaan. Ik vertrouw op mijn intuïtie en mijn lichaam wijst mij de weg op alle gebieden en in alle dimensies en tijdslijnen van het leven: al mijn verlangens en behoeften worden vervuld, nog voor ik er om vraag.

Mijn zielsmissie in dit leven is mij helder: onvoorwaardelijke liefde zíjn. Zonder dat dit een vorm kent. Slechts een innerlijk weten, een herkenning en herinnering. Een continu gevoel van vrijheid en in verbinding zijn met mijzelf, mijn lichaam én de ander. In ieder nu-moment, tijdens ieder contact, in iedere situatie, in alle aspecten van het leven. En dat ik niet (van te voren weet) hoe, maar dat als ik iets (niet) moet doen, ik dat weet, zie en voel in het moment dat het ertoe doet.

Ook mijn levensdoel is helder: een voorbeeld zijn, de weg vrij maken en anderen te helpen, te inspireren, te begeleiden om vanuit hun Hoger Zelf (universele liefde) te gaan leven, te luisteren naar hun intuïtie. Om zo de aarde een fijnere, liefdevollere plaats te helpen zijn.

Je zou mij kunnen omschrijven als een Alchemist van de Liefde: ik transformeer en transmuteer angst (lood) in liefde (goud). Dat bekent dat alles wat nog geen liefde is, waar een gevoel van pijn, weerstand en lijden op zit, erkend, geaccepteerd, geheeld, losgelaten of vanuit vrijheid en verbinding opnieuw gekozen wordt. Op een ontspannen en vreugdevolle manier. En vervolgens duurzaam ge-herprogrammeerd wordt naar een hogere frequentie dat uiteindelijk weer leidt naar een hogere dimensie.

Volledig (liefde) zijn is nogal een groot en bijna niet te vatten begrip, wat in wezen ook geen woorden, geen definitie kent, maar enkel een innerlijk weten en voelen kent.

> Minder lezen

Werkwijze

“Het glorieuze is niet gemaakt om in stukjes te hakken. Ze is doordrenkt van doodsangst. Deze waarheid kan alleen worden gevoeld in haar geheel, of geheel niet.”

Stap 1 | Je veilig voelen

Alles begint bij jezelf veilig voelen. Bij jezelf en met jezelf. In iedere situatie en te allen tijde. En op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en relationeel. Je kunt simpelweg niet helen, leren of groeien wanneer je je op enig niveau niet veilig voelt. Alleen (h)erkennen we dit vaak niet als onveilig.

> Meer lezen

Spanning in ons lichaam wijst op geblokkeerde levensenergie en wanneer we de aandacht buiten onszelf richten op wat was, of wat nog moet, verlaten we ons lichaam en het huidige moment waarin alles al is.

Wil jij weten of je je op dít moment helemaal veilig voelt? Stel jezelf nu de simpele vraag: “Kan ik mezelf volledig ontspannen? En daarbij vol vertrouwen mijn ogen sluiten? Voel ik dan nog de adem in mijn buik en mijn voeten op de grond? En kan ik mijn armen openen en ondertussen moeiteloos glimlachen?”

> Minder lezen

Stap 2 | Waar gaat mijn aandacht heen?

Wanneer je je niet volledig veilig voelt in dit nu-moment, kun je jezelf de vraag stellen: wat ervaar ik nu? En waar? Waar gaat jouw aandacht als vanzelf heen, nu? Is dat naar een sensatie in je lichaam? Een gedachte? Een overtuiging? Iets buiten jou? Komt er emotie op? Stap 2 gaat over het opmerken wat nu is. Waarnemen. Zonder oordeel. Zonder iets te willen veranderen. Laat maar gebeuren…

Stap 3 | activeren zelfhelend vermogen

Pas wanneer jouw systeem zich op alle lagen veilig voelt, kan datgene als vanzelf, ontspannen en in vertrouwen naar de oppervlakte komen, en gaan we daarmee aan het ‘werk’. Geheel intuïtief, zonder voorbedachte rade. Het zal altijd aansluiten op de vraag of reden waarmee je bij mij terecht bent gekomen, al kun je dat niet van te voren bedenken, be-grijpen of verklaren.

Jouw lichaam en jouw intuïtie is leidend. Slechts wanneer het ego – onze overlevingsmechanismen – het even van ons overnemen, zal mijn intuïtie jou weer zachtjes terugbrengen naar jouw intuïtie door je vragen te stellen of even aan te raken, zodat jouw innerlijk weten en lichaamswijsheid de waarheid als vanzelf weten te herkennen. Het zelfhelend vermogen doet de rest.

intuïtief leven – voor wie?

Voor jou. Wanneer jij een ja voelt, en bereid bent om te kiezen voor jouw unieke pad. En verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen geluk en welzijn, zodat jij jouw hoogste potentieel kunt leven. Met gemak, comfort, vertrouwen en in liefde voor wat zich aandient. In ieder nu-moment. Want het kan!

Ervaringen van anderen

Shine bright like a diamond and walk each other home!   

“Dankjewel Liesbeth voor de video. Voor mij een waardevolle aanvulling op de sessie die we gisteren hadden.
Het was fijn om met je aan de slag te zijn. We hebben een goede start gemaakt in mijn genezingsproces. Ik bewonder je ongelooflijke intuïtieve aanvoelen. En je gave om mij te begeleiden in mijn proces.
Het voelde vertrouwd.
Deze aanvullende video voelt als een kadootje.🙏🏼”

HENK VERSTEEG | INDIVIDUEEL TRAJECT

“Het halfjaartraject “Intuïtief Leven” is GE WEL DIG!! Het is ontzettend belangrijk geweest in de afgelopen periode, ik weet niet waar ik nu zou staan zonder.

Het is versterkend, verzachtend, verbredend, verbindend, inzichtgevend, overstijgend, bescheidenmakend, verdiepend en zorgt voor expansie, begrip, en transmissie van en naar andere dimensies.
Ik voel me zoooooooooo blessed met onze fijne Intuïtief Leven- groep en avontuur. ❤
ANGELIQUE DESIREE | HALFJAARTRAJECT

Landgoed ZijnsVeld

Landgoed ZijnsVeld is de fysieke plek waar zielen embodied zijn. Oftewel waar universele liefde en eenheidsbewustzijn belichaamd is en dit ook zichtbaar, tastbaar en voelbaar is. Waar mensen intuïtief leven – wonen, werken en leren – en daardoor de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk en welzijn vanuit vrijheid in verbinding en daardoor ook voor alles wat leeft.

> Meer lezen

En door enkel en alleen maar te zijn  en te doen waarvoor ze op aarde zijn gekomen, anderen – zowel volwassenen als kinderen – daarin aanraken en helpen om zich het zelfhelend vermogen als vanzelf te herinneren, hun levensenergie te activeren, hun gave voor de wereld te ont-dekken, te leven en expressie aan te geven. Zodat de universele liefde – ofwel de ‘Nieuwe Aarde’ – als vanzelf ook door hen heen geboren kan worden en ‘De Omkanteling’* een feit is en dan ook zichtbaar en tastbaar kan worden in de materie.

Wat is Landgoed ZijnsVeld

Landgoed ZijnsVeld is een organische holistische ecologische woon-, werk- en leerplek voor iedereen die intuïtief wil leven en zijn zielsmissie wil leren kennen, zijn potentieel volledig wil leven en anderen hierbij als vanzelf inspireert en begeleid en zo bijdraagt aan een wereld van liefde, vrijheid, verbinding en overvloed.

Oftewel een plek waar je (te allen tijde jezelf) kunt zijn.

Landgoed ZijnsVeld als de Levensschool

Leren doe je altijd en overal. Je kunt simpelweg niet níet-leren. Leren is je omgeving gebruiken als inspiratiebron en als spiegel van je innerlijke wereld. De moed hebben om je eigen pad te bewandelen op zoek naar jouw oneindige krachten en talenten. Vol vertrouwen je eigen meesterschap ontwikkelen. Jezelf volwaardig leren kennen. En te kunnen doen waarvoor je hier op Aarde kwam.

Voor wie is ZijnsVeld

Voor ieder kind en iedere volwassene, die van binnenuit, vanuit het hart, wil leven, in vertrouwen, verbinding en vrijheid zijn eigen pad volgend; die zijn zelfhelend vermogen, eigen kracht, talenten en missie wil ont-dekken, die vanuit onvoorwaardelijke liefde en intuïtie wil leven, wil zijn. En die ergens voelt en weet dat dit kan. En hier verantwoordelijkheid voor neemt.

Voor de vaste bewoners

Er is een kern van vaste bewoners – kinderen en volwassenen – die als het ware de hoeders van de plek en de energie zijn. Die puur en alleen door (volledig zich zelf en dus onvoorwaardelijke liefde) te zijn en met elkaar en de plek samen te werken, als vanzelf zorgen voor een krachtveld, een helingsfrequentie en veilige bedding voor een ieder die ZijnsVeld bezoekt.

Voor de bezoekers/klanten

Als bezoeker of klant weet je intuïtief dat je hier moet zijn. Wordt je als vanzelf naar Landgoed ZijnsVeld geleid, omdat iets in jou voelt, weet dat dit de juiste plek en het juiste moment is voor jou.

Er is altijd een reden dat je er bent. Bewust of onbewust. Dit zal vanzelf helder worden.

Voor de landgoedeigenaren

Je bent eigenaar van een groot stuk grond (3 ha of meer) met een landgoed, een woonboerderij met bijgebouwen, een recreatiepark of camping. Je hebt meerdere verantwoordelijkheden en zoekt een geschikte invulling en fijne betrouwbare mensen om voor deze plek te zorgen.

Voor de Donateurs en Filantropen

Filantropie betekent in zijn oorsprong “liefde voor de mensheid“; in de zin van “het zorgen voor”, “het voeden van”, “het verbeteren van” of “het vergroten van” de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen.

In wezen is Landgoed ZijnsVeld dit ook. Wij zijn onvoorwaardelijk trouw aan de liefde voor de mensheid. En vanuit het hart te leven in deze maatschappij en van binnenuit – zo binnen zo buiten – de systemen te transmuteren van angst en controle naar liefde en vertrouwen.

In moderne praktische termen is filantropie de ontplooiing van privé-initiatieven voor het publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen.

Intuitief wéét ik dat er iemand is die de financiële mogelijkheid (wel) heeft en dezelfde missie en visie heeft als wij, die zijn unieke bijdrage hierin wil leveren in de vorm van financiering van een plek. Aankoop/huur en onderhoud van gebouwen.

Voor de gemeente en provincie

Er zijn momenteel veel kinderen die niet op school zitten, omdat ze niet meer passen in het (huidige) schoolsysteem. Dit is een probleem voor veel gemeentes.

Er zijn momenteel heel veel jongeren die niet weten wie ze zijn, wat ze moeten doen, die te kampen hebben met verslavingen, depressies en/of suïcidale gedachten. Er is een te kort aan crisisopvang en hulp voor deze groep. Dit is tevens een probleem voor veel gemeentes.

Er zijn momenteel veel volwassenen met een burn out, met depressies, die vastlopen op welke manier dan ook, en die vaak lang moeten wachten op hulp of geen passende hulp kunnen vinden.

Ouderen kwijnen vaak weg in een (verzorgings)huis omdat ze fysiek of mentaal niet alles meer zelf kunnen, maar ze willen graag onder de mensen zijn. Ze hebben nog veel te geven, te brengen, willen leven, maar krijgen daar de kans of hulp niet voor.

Voor alle vier de doelgroepen bieden wij plek op Landgoed ZijnsVeld; tijdelijk of vast. Voor onderwijs, dagbesteding, opvang, meewerken, verblijf, individuele of groepstrajecten. Afhankelijk van de wens, de behoefte en de ruimte die er is.

Stichting ZijnsVeld

[om een stichting op te zetten heb je nodig: naam stichting, doel stichting en bestuurders stichting en een notariële akte, kvk uitreksel en zakelijke bankrekening. Verder de statuten over de regels en afspraken over geld en beslissingen die vanuit de stichting gemaakt worden.]

> Minder lezen

Veelgestelde vragen

In mijn schrijven zal je wellicht woorden tegenkomen waarvan je je afvraagt wat ze precies betekenen. Voel je vrij om mij te contacten bij vragen. Welke dan ook.

Waarom waarachtig verbinding maken met ‘de ander’ vaak nog zo moeizaam gaat, angst, boosheid, machteloosheid of verwarring kan oproepen…
 
Wij zijn zielen in een menselijke ervaring.
We hebben een goddelijk lichaam.
De ervaring is ons lichaam.
Onze ziel (Het) bewustzijn.
 
Een lichaam zonder be-zieling is gevoelloos, doelloos en leeg.
Een ziel zonder lichaam is onbegrensd, tijd- en ruimteloos, creëert maar manifesteert niet.
 

VERLANGEN NAAR VERBINDING

Het verlangen om te verbinden word vaak gezien als je willen verbinden met iets of iemand buíten jezelf.
Keer op keer ontstaat er verwarring, ongeduld, het willen vasthouden uit angst het weer kwijt te raken..
Het verlangen wordt vervolgens ingeslikt, onderdrukt, beredeneerd, verklaard.
Of het magische gevoel van eenmaal verbinding ervaren, word geprojecteerd op ‘de ander’, met het idee dat dat alleen gevoeld kan worden met hem of haar, of onder die ene speciefieke omstandigheden en op die voorwaarden.
 
Beide vormen – onderdrukking of projectie
– zorgen uiteindelijk (weer) voor het afsluiten van de stroom die zorgt voor verbinding, uit angst om pijn gedaan te worden, overweldigd, overgenomen of gemanipuleerd te worden. Je wil het gaan verklaren, beredeneren of je weet niet hóe dat magische gevoel tot stand kwam.
Beide geven – ofwel innerlijk of uiterlijk – conflict, irritatie, strijd, frustratie, onverschillig- of moedeloosheid.
“Harmonie is niet het afwezig zijn van onenigheid, maar is de manier waarop je met verschillen omgaat”.
Is een tekst die klopt, maar..
waarom er vaak geen harmonie ervaren wordt, is omdat ons mensen wordt geleerd ons koste wat koste te uiten vanuit goed of slecht en/of je te allen tijde te kunnen inleven.. in ‘de ander’…
 
Het uiten en in-leven klopt, maar we richten dat op iets buiten het lichaam en dáár gaat het nu juist steeds mis en blijven we ‘zoeken’ naar verbinding of geven we op..
Er wordt dus – massaal nog – steeds één stap overgeslagen bij het aangaan van liefdevolle verbinding, namelijk de verbinding tussen jouw lichaam en je ziel.
 

Jouw lichaam is jouw Avatar

Ken je de film Avatar?
Dat is een mooi visieel voorbeeld van hoe mooi en krachtig echte verbinding kan zijn, op het moment dat het bewustzijn (de man) contact maakt met het lichaam (de avatar).
Dán is the sky geen limit meer…
 

DE VERGETEN ANDER

Jij bent niet (alleen) je lichaam, JE HEBT EEN RELATIE met je lichaam. Of je nu wilt of niet.
 
De ver-binding met ons lichaam lijkt zo logisch en natuurlijk (we zijn er immers mee geboren op aarde) dat het lijkt alsof dat geen ‘aparte’ verbinding tussen twee of meerdere delen is.
Maar deze verbinding met (de sensaties in) je lichaam is dé meest intieme verbinding! En naast die met je kind, je moeder, vader, broers, zusters of partner IS het je eerste WEZENLIJKE en AARDSE contact met het/de Ander die jouw Ziel tegenkomt. En dient daarom als eerste (h)erkend, gerespecteerd, geheeld, geliefd en vooral GEVIERD te worden..
 
Dan, alléén dán pas, zullen alle andere verbindingen buiten jouw menselijk lichaam zich daaraan spiegelen. Vanzelf. Zonder moeite. En zul je jouw menselijke ervaring werkelijk gaan zien, maar vooral ervaren als de creatie, het goddelijk lichaam, dat het is.
En dan zul je moeiteloosheid, extase, verbinden vanuit vrijheid en overvloed ervaren in je leven.
Eerst innerlijk en het uiterlijk (eerst je lichaam, dan de ander, de omgeving en situaties) volgt als vanzelf..
 

ALLES LOSLATEN DAN?

Moeten we dan geen verbinding met iemand buiten onszelf meer aan gaan?
Ja zeker wel! De ander – in the end ook een deel van jou 😉 – helpt je de verbinding tussen lichaam, geest en ziel te (h)erkennen. Raakt deze ‘vergeten verbinding’ in jou, voor jou aan.
En andersom.
Ofwel door een gevoel van weerstand (meestal vertaald naar ongemak, pijn, oordeel) óf door een gevoel van stroming, in de flow zijn (meestal vertaald naar vrijheid, ontspanning, veiligheid, extase) die de ander je lijkt te geven.
 

OMGAAN MET WEERSTAND

In het eerste geval van de weerstand (waarvan vaak wordt gedacht dat de Ander, de situatie of ongeving je dit aan doet) mag je naar direct jezelf afvragen: waar in mijn lijf voel ik nu iets? Weerstand, ongemak, in de vorm van spanning, druk, willen vechten, vluchten of bevriezen.
En daar dan met je vol-ledige aandacht naar toe gaan (let op: metéén en in welke situatie je ook bent!) en ga het dialoog aan met jouw lichaam, dat specifieke deel wat jou in dát moment laat zien waar het nog geen liefde en licht van jouw bewustzijn heeft gehad.
Wat heeft dat stukje, plekje, die sensatie nu nodig om te kunnen ont-spannen, zich weer comfortabel en geliefd te voelen in dát moment.?
 

EXTASE PROJECTEREN OP DE ANDER

Op het moment dat je in een situatie bent die je (aan)raakt, een ander je (aan)raakt, en je wordt meegenomen in een extatische stroom, flow waarin alles klopt, zijn we vaak geneigd dit of direct te stoppen (bijv door een overtuiging of oordeel) of achteraf dit gelukzalige gevoel te projecteren op diegene of datgene wat jou aanraakte en in ver-voering bracht.
De ander deed dit niet. Jíj was op dat moment in ver-binding, uitgelijnd, met al jouw delen en iets of iemand liet jou dit voelen, ervaren.
Er is in wezen geen speciale relatie, perfecte omstandigheid, of voorwaarde waarop jij al dan niet extase, geluk en harmonie kunt ervaren. Het is het toe-staan van de aanraking, de flow, én je bewustzijn dat jij en je lichaam – met alles wat zich daarin aandient – de eerste ver-binding zijn die je in harmonie mag brengen.
Ofwel, waar je je in mag leven, de verschillen mag leren zien en liefhebben.
Het is de Tijd om dat nu te gaan zien, (h)erkennen en ervaren.

 

DrakenLiefde – is de titel van mijn boek – en betekent ‘vrienden worden met je draken’, waarbij de draak staat voor onze angsten, weerstand en pijn, die we ontmoeten wanneer we ons hartsverlangen willen volgen. Wanneer we werkelijk bereid zijn en de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen geluk en welzijn. 

De Draak in mijn boek staat voor de illusie die de Prinses – onze seksuele energie die eeuwenlang gevangen zat – moest bewaken (of beschermen). De Draak die elke vorm van weerstand en verkramping die in je lichaam voelbaar is vertegenwoordigd, is in de kern geen ‘ondier’ en niet gevaarlijk, maar als je met je hart voelt en kijkt ‘slechts’ datgene dat jou de weg wijst naar die plekken in jou waar het licht van bewustzijn nog niet is geweest en waar de levensenergie dus nog geblokkeerd of ‘gevangen gehouden’ wordt. 

De Draak waar we onterecht zo bang voor zijn geworden, transformeert vanzelf naar liefde en wordt loyaal aan ons op het moment dat we de intentie hebben er vrienden mee te willen worden en ons ermee echt mee verbinden. Dan verandert deze geblokkeerde levensenergie en illusie – wat de Draak in wezen is – in een toegangspoort voor het mannelijke (bewustzijn) en het vrouwelijke (oer-energie) om samen te smelten. En wanneer zij samenkomen uit naam van liefde – hart gedragen – wordt het Heilig Huwelijk gesloten en wordt één plus één samen drie en de energie van de Draak omgezet in een helende, zuiverende en manifesterende oerkracht en wordt het Magische Gouden Kind geboren die alles kan creëren wat het maar wil; speels en vol joy! Ook wel de Heilige Familie, de Heilige Drie-eenheid, of Heilige Seksualiteit genoemd.

Het Heilig Huwelijk, zoals ik het in mijn boek DrakenLiefde omschrijf, is de ver-eniging en de belichaming van de voelbaar aardse lagere en tragere trillingen van energie – ook wel de seksuele energie genoemd – met de hemelse hogere haast niet-waarneembare meest verfijnde trillingen van energie, ook wel bewustzijn of spiritualiteit genoemd. Oftewel de vereniging van het Goddelijke Hemelse Mannelijke (het bewustzijn, het zien en weten) en het Goddelijke Aardse Vrouwelijke (de seksuele energie, materie, de beweging, het voelen) aspect van ons bestaan.

Wanneer we deze twee polariteiten – waaruit de hele schepping is ontstaan – ieder in hun eigen unieke kracht en kwaliteit ontmoeten in onszelf, zowel de schaduwkant als de lichtkant, en hen toestaan ons te leiden kunnen we het reptielenbrein, of terwijl ons instinct, overstijgen, neutraliseren en her programmeren. 

Dit vraagt een initiatie van zowel het mannelijke aspect in ons dat alles dient aan te kijken wat het ooit gecreëerd heeft en zich vervolgens durft over te geven  aan de oermoederschoot, zich durft te laten ‘vallen’ in het niet-weten (ook wel de Dood van het Ego genaamd en dit voelt ook letterlijk als doodsangst) als het vrouwelijke aspect in ons, de materie, dat zich vrij-willig moet laten ‘penetreren’ door het licht van bewustzijn en waarbij de gevoelens en sensaties die dit oproept volledig doorvoelt en geuit moeten worden. Dit kan hemels en extatisch zijn, een ervaring van een multi-orgastisch lichaam (wat uiteindelijk mijn doel is in ieder geval en ik dit heb mogen ervaren dus ook weet dat het bestaat) maar het brengt ook alles naar de oppervlakte wat nog niet eerder het  licht van (ons) bewustzijn heeft gekregen, nog niet eerder echt oordeelloos gezien, geliefd of geleefd is. We ontmoeten onze oerkracht. Het Heilig Huwelijk is een non-stop proces van ascenderen en descenderen, een proces van de Alchemist in ons, van de Feniks in ons die uit de as herrijst in haar volheid, pracht, kracht en heerlijkheid. En wanneer we trouw blijven (het innerlijk huwelijk hebben gesloten) aan onszelf, no matter what, kunnen we niet anders dan een partner aantrekken die hetzelfde doet. Ook dit heb ik zelf mogen ervaren aan de hand van mijn eigen relaties die in werkelijkheid een spiegel bleken te zijn van mijn innerlijke man-vrouw-relatie. Want: zo binnen, zo buiten.

Seksuele energie, ook wel levensenergie of kundalini-energie genoemd.

Het woord seksuele energie roept vaak van alles bij ons op. Om verwarring te voorkomen wil ik een definitie geven van wat seksuele energie (voor mij) is: alle energie is van oorsprong seksueel. Ons bestaan komt immers voort uit een seksuele daad! Deze energie is – wanneer verbonden met ons bewustzijn en ons hart – dé passievolle, creërende, maar ook zuiverende kracht in ons, die ook vernietigd wat ons niet meer dient.

Onze seksuele energie (de vrouwelijke pool/polariteit van ons wezen; waarbij ons Bewustzijn onze mannelijke pool is) is lange tijd verborgen gehouden, onderdrukt en zelfs strafbaar geweest en in vele landen nog steeds en slechts bedoeld voor voortplanting.
Er zijn ons vanaf kinds af aan allerlei overtuigingen ingeprent – afhankelijk van het land, de cultuur of familie waarbinnen je geboren bent – zoals dat seks vulgair en ordinair is, liefdeloos is. Er zijn vele ongeschreven regels over en er heerst veel onveiligheid en onbegrip over onze seksualiteit. Velen van ons hebben onze seksuele energie ingehouden en ingekapseld of uitgebuit, misbruikt. Waardoor liefdevol en volledig genieten er vaak niet meer echt bij zit. En leidt voor velen seks tot angst voor pijn, afwijzing, iets moeten (presteren), iets juist niet mogen en gevoelens van schaamte of schuld, waardoor we of geen genot (en dus geen vitale energie) ervaren of we ‘stiekem’ van seks gaan genieten door zelfbevrediging, porno, vreemdgaan, fantasien of anderen manieren om ons verlangen te sussen.

Vele taboes, onwaarheden en mysteries zijn er gecreëerd rondom seks en onze seksualiteit. Dit tijdperk is echter voorbij! De bevrijding van de seksuele energie is actueler dan ooit. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je deze heilige, genezende oerkracht beheersen, of durven te voelen en toe te staan? Op een manier dat je trouw blijft aan jezelf, je lichaam, grenzen en behoeften en tegelijkertijd in verbinding blijft met de ander(en)? Het kan! En ik noem het SeksuHelen.

Veel mensen weten niet dat seks van oudsher een heilige vorm van mediteren is om tot verlichting, vrede en genezing te komen. Zo weten veel mensen (nog) niet dat je je seksuele leven kunt transformeren tot een extatische meditatie en zo het geklets van je denkgeest kunt overstijgen, en pijn (geblokkeerde seksuele- oftewel levensenergie ontstaan door trauma`s) kunt bevrijden zodat het wordt getransmuteerd tot orgastische gevoelens.

Om de seksuele kracht in jezelf volledig te ervaren en uit te breiden, hoeft het zich niet te beperken tot het gebied van de genitaliën. Want dat is maar een heel klein stukje. Wanneer je de opwinding en lust in de ‘lagere gebieden’ namelijk de tijd en ruimte geeft zich te verspreiden, kun je orgastische sensaties in het hele lichaam ervaren. Zo wordt seks een hogere menselijke ervaring in plaats van een kortstondige dierlijke uiting en zal je merken dat het doorwerkt in je hele wezen en (dagelijkse) leven en ál je relaties, omdat het verder gaat dan een puur lichamelijke aangelegenheid

Wees de liefde van je leven. Jij bent het op wie je altijd hebt gewacht.

Op het moment dat je helemaal in het NU bent, en je aandacht naar binnen keert, weet je niet wat er zal gebeuren. Onze (voor)geprogrammeerde mind is gewend dit in te vullen door de seksuele energie in het onderste chakra en seksuele centrum te houden en via lust en begeerte naar een hoogtepunt (piekorgasme) te brengen, of naar een denkpatroon (gedachten en gevoelens van schuld en schaamte, angst) die vaak (nog) bovenop een onverwerkte energie, een onafgemaakte beweging, niet geïntegreerde ervaring – oftewel trauma – ligt. Wees dus vrij van verlangen over waar het verlangen je heen wilt brengen. En ja dit vergt echt wel meesterschap om je oerkracht te kunnen beheersen, sturen en je tegelijkertijd over te geven aan wat er als vanzelf wil zijn, aan wat dan naar de oppervlakte komt. Seksueel verlangen trekt ons de toekomst in door het verlangen (oftewel de programmering) naar ontlading, die bevrediging belooft via een orgasme. Maar kan ons dus ook in een oude traumatische ervaring doen ‘vallen’ waardoor we volledig dichtklappen en denken dat we geen libido hebben, seks niet fijn vinden. Het is dus de kunst om niet gehecht te blijven aan het resultaat, of de ‘nare gedachte of sensatie’, zelfs niet aan de vraag of je wel of niet een orgasme krijgt!

Als je terughoudend en onthecht – maar wel volledig bewust aanwezig in je lichaam – kunt blijven van elk doel of resultaat, dan kan de energie door het centrale kanaal naar de andere chakra’s stromen. Dan kan deze heilige energie ons genezen, een gevoel van voldoening en zingeving en zelfs een extatisch leven geven! Wees totaal aanwezig in dit moment en laat het volgende moment voor zichzelf zorgen.

Wees de bewuste getuige en je eigen onbaatzuchtige minnaar. Ontwikkel de kunst om vrij van verlangen te zijn op het hoogtepunt van je verlangen. Dit is een heel belangrijke sleutel, want hiermee overstijg je het reptielenbewustzijn en daarmee dus ook jouw overlevingsmechanismen van vechten, vluchten of bevriezen; het instinct. En gebruik je jouw bewustzijn en heilige seksuele energie om te genezen en te genieten. En niet alleen voor jezelf, maar daarmee voor alles wat jouw omgeeft; waar jij omgeeft. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

Velen van ons ervaren nu een voortstuwende ‘call’ van binnenuit om een bepaalde richting te kiezen, vanuit intuïtie te gaan leven en werken. Een bijdrage te doen aan het grotere geheel. Een groots en niet te stoppen verlangen om tot Zelfrealisatie te komen. Ons hele leven blijkt nu een voorbereiding, een training ‘on the job’ te zijn geweest – en soms nog – voor wat nu gaande is en wat ik de Omkanteling, en wat ook wel het Grote Ontwaken genoemd wordt.

De trilling van de Aarde gaat razendsnel omhoog, ons bewustzijn wordt in rap tempo verruimd, het zelfhelend vermogen, de kundalini is of wordt geactiveerd, onze zielsmissie is of wordt helder, we ervaren af en toe al een glimps van het paradijs, weten intuïtief ook wat dit is of hoe dit voelt, waar we heen moeten zonder het precies te weten, en willen anderen mee helpen dit ook te gaan doen, te ervaren.

De ‘Omkanteling’ van angst, afscheiding, controle, macht, moeite, pijn en lijden (3D en 4D) naar liefde, eenheid, vreugde, vertrouwen, gemak, verbinding en vrijheid (5D en hoger) wordt nu sterk beleefd. Dit heeft te maken met de hoeveelheid licht, hogere frequenties die de aarde bereiken. Oftewel: we bewegen nu via en door de lagere (3e en 4e) dimensies van de Aarde terug naar de oorspronkelijke dimensie waarmee de Aarde haar experiment is begonnen: vanuit de 5e dimensie en om dit zo vloeiend en gemakkelijk mogelijk te maken voor een ieder, hebben wij de ‘weg naar boven’ vrij te maken. Althans, dat is hoe ik het zie en voel. In mijn beleving bestaat er niet zoiets als dé waarheid, maar kunnen we ons wel zelf afstemmen op de waarheidsfrequentie en die volgen.

> Meer lezen

Hoe ik onze schepping zie en ervaar, is dat de Aarde ooit als ziel, als bewustzijn, als een entiteit werd gecreëerd en ontworpen met als verlangen om via de twee polariteiten – intentie en energie ofwel het Heilig Huwelijk – zich zelf te kunnen ervaren (zien en voelen) en te kunnen vibreren in een 5de dimensieveld en fysiek lichaam – binnen een 12-dimensionaal gedefinieerd vibrerend grid – om zo vanuit deze fyieke vorm en omgeving te shiften, te ascenderen, naar hogere dimensies. En ondertussen de energie en intentie te kunnen ervaren.

Andere lichtwezens die hetzelfde wilden ervaren mochten met haar experiment, in haar grid, meeliften. Zo ook jij.

“Ieder-een op aarde (en in het 12 dimensionale grid daar om heen) is in wezen een goddelijke vonk van bewustzijn die zich ‘los maakte’ van de bron om energie te kunnen ervaren. Vanuit vrije wil!”

Lagere dimensies

Op enig moment gingen bepaalde wezens (die incarneerden vanuit de 6e dimensie of hoger) ‘spelen’ met intenties en energieën en ‘ontwierpen’ zo de lagere dimensies en entiteiten (3D humans  en 4D entiteiten). Zij begonnen te experimenteren met lagere frequenties/tragere vibraties om zo nog meer te kunnen ervaren. Want: hoe lager de dimensie (frequentie en vibratie) van energie, hoe meer (want trager -> tijd, ruimte en zwaartekracht) we kunnen ervaren, en hoe meer we gefragmenteerd lijken te zijn (de Afscheiding en de IK voelbaar is. En hoe vaster de menselijke vorm (het lichaam) werd.

Zo ontstonden dus ook ervaringen, die bij de lagere frequenties horen, zoals lust, begeerte, hebzucht en macht. De wezens die de lagere entiteiten ontwierpen wisten en konden meer dan de wezens in de 3e en 4e dimensie en men kon hen opdrachten geven, voor zich laten werken. De ‘hogere’ wezens werden zo superieur (ook wel de Goden, of God) aan de lagere wezens (de Humans, ofwel de Mens) en creëerden een mentaal veld (4e dimensie) waarbij de intentie was: van afscheiding van de bron, zodat deze lagere wezens, de mens dus, hun goddelijke vonk niet zouden herinneren. Hun creatiekracht (levensenergie) werd afgepakt of afgetapt om zelf te kunnen overleven (maar ook te genieten van deze lagere frequenties zoals lust en genot) zodat ze de controle konden behouden over deze groep. Ze creëerden een mentaal systeem met programma`s van angst, van afhankelijkheid, van schuld en schaamte, van leven en dood, goed en fout, een mind control programma waarbij deze groep zich bleef voortplanten en oneindig binnen dit bewustzijnveld weer incarneerden, omdat ze daar nu eenmaal in geschapen waren en zich niet konden herinneren dat ook zij een godsvonk bevatten.

De Aarde had dit experiment niet zo bedoeld, maar door de lagere frequenties (gecreëerde entiteiten in de 3e en 4e dimensie) kon ze niet verder/hoger ascenderen. Ze vroeg om hulp van andere lichtwezens en liet andere bewustzijnsvelden het aardegrid binnen om zich vrijwillig te laten incarneren in het fysieke lichaam van een 3D wezen (mens) om zo van binnenuit het 3e en 4e dimensionale grid te ontmantelen door de frequenties op te hogen. Op te laten lossen in wezen.

Degenen die zich vrijwillig hebben laten ‘infilteren’ door het reptielenbewustzijn, zullen op enig moment ‘ontwaken’ en zich hun godsvonk herinneren. De hogere frequenties blijven altijd in ons, in ons DNA, maar moeten eerst herinnerd om geactiveerd worden; hier helpen we elkaar mee. Hoe meer we ‘in tappen’ in de hogere dimensies, hoe meer we de lagere frequenties kunnen zien, ervaren en ‘verteren’ (alchemistisch proces) en hoe sneller, makkelijker en meer mensen dit veld in kunnen komen. En wanneer het hoger bewustzijn eenmaal een cruciaal percentage heeft bereikt – dit is nu, as we speak aan het gebeuren – zal als vanzelf het 3e en 4e grid oplossen en alles wat dat is zal bevrijd worden, geneutraliseerd en herboren worden.

Vrije wil voor het ontmantelen en alchemistisch proces van het Reptillian Bewustzijn

Er is vrije wil nodig om te kunnen ascenderen. Pas wanneer we vanuit vrije wil én in een fysieke vorm het reptillianbewustzijn in onszelf en in de ander ín de fysieke vorm kunnen herkennen (ook wel narcistische energie genoemd die voor velen van ons inmiddels herkenbaar is) en erkennen voor wat het is (een mentale gecreëerde illusie) zijn we in staat dit controlesysteem van binnenuit te ontmantelen en met behulp van onze seksuele energie te verteren en te transmuteren naar licht en liefde .

Wat hebben de lichtwerkers, way showers en alchmisten onder ons te doen:

  • Kunnen uitstijgen vanuit het hoger bewustzijn boven de 3e en 4e dimensie en weten wat mogelijk is voorbij angst, pijn en controle, door deze eerst in zichzelf volledig te hebben erkend, doorzien, doorvoeld en geneutraliseerd.
  • Deze ‘narcistische’ energie in hun eigen lichaam voelen, zonder in het verhaal te gaan dat er aan vast gekoppeld/in geprogrammeerd zit.
  • Hun licht te schijnen (hoger bewustzijn van 5d en hoger) op deze energie, zonder oordeel, zodat het oplost.
  • De systemen én de energie te herkennen van pijn, angst en controle in zichzelf en in de ander (vaak als we deze in onszelf nog niet erkennen ontmoeten we deze in de buitenwereld en zien we het niet als een deel van onszelf dat we (eerst) te accepteren hebben).
  • Alchemize van deze systemen in zich zelf, zodat als vanzelf deze energie en de mensen met deze energie (mishandeling en misbruik van de sexuele/levensenergie, verslavingsprogramma`s, moord en haat, hebzucht, controle, macht, mindcontrol, farmaceutische en geldindustrie, media, entertainment, multinationals, politiek, geloven/kerken, schuld en schaamte) deze systemen zullen loslaten, niet meer voeden en ze zo als vanzelf kunnen oplossen.

    > Minder lezen

Naast het boek “De Vergeten Verbinding“, heb ik eerder een boek uitgebracht onder de titel: DrakenLiefde.

Drakenliefde

Op een avond werd het verhaal DrakenLiefde als vanzelf geboren. Dit gebeurde tijdens het ‘naar-bed-gaan-ritueel’ van mijn zoon Mats, toen vier jaar.
Het idee om van het verhaal dat zo ‘uit de hemel kwam vallen’ en bij ons beide bleef hangen een boek te maken, ontstond door het positief veranderende gedrag van mijn kind.
DrakenLiefde is niet zomaar en alleen een kinderverhaal. De personages uit het verhaal staan symbool voor een diepere betekenis en spiegelen en/of vertegenwoordigen een deel van ons Zelf. De draak staat in dit verhaal, staat bijvoorbeeld voor alle vormen van angst en alles wat je dan ervaart aan weerstand in de vorm van pijn, spanning, emoties of belemmerende gedachten in dit nu-moment.
De prinses staat voor onze levensenergie (ook wel kundalini-, of seksuele energie genoemd). Dit is het vrouwelijke aspect in ons dat lange tijd opgesloten is geweest en nu weer vrij wil en kan stromen.
Het verhaal bevat een zeer belangrijke levensles. Zeker in deze tijd. Ik durf wel te zeggen: dé basisles voor iedereen, namelijk: vienden worden met jouw draak. Om zo de prinses te bevrijden en het innerlijk, heilig huwelijk in jezelf te kunnen leven.
Het verhaal laat ook zien wat er gebeurt wanneer je probeert de draak te bestrijden vanuit het ego. Vanuit een niet-liefdevolle intentie, vanuit onbewust-zijn of onkunde.
Het mooie én unieke aan dit boek is, dat het ook vertaald wordt voor jou als ouder (oftewel voor de mind), deze ‘legenda’ krijg je er ook bij. Zodat niet alleen ons innerlijk kind en de ziel, maar ook de mind gevoed wordt en meegenomen wordt en je zo de levenslessen ook in de praktijk kunt toepassen.
Deze levensles is een belangrijke sleutel tot zelfheling en zelfactualisatie, en kunnen we onze kinderen – die het gewoon herinneren maar via ons afleren – het voorleven.
“Be the change you want to see in your child”.
Wanneer wij ons hartsverlangen kunnen (h)erkennen, naar onze intuïtie willen luisteren en ons durven te verbinden met elke vorm van weerstand die we in ons systeem tegenkomen: fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel, zullen onze kinderen dat ook doen.
En wanneer wij volmondig ‘ja!’ zeggen tegen alles wat we in onszelf tegenkomen, en dus tegen het Leven, zonder te willen be-grijpen wat en het waar het ons zal brengen en de verantwoordelijkheid willen nemen voor ons eigen geluk, welzijn en (spirituele) groei, zullen anderen dat voorbeeld als vanzelf en direct volgen.
Kortom: een buitengewoon verhaal en lesboek in één voor ieder (innerlijk) kind en elke ouder

De hard copy van het boek is uitverkocht. Wel komt er een tweede druk, mocht je interesse hebben, stuur gerust een mailtje/appje. 

Je kunt het e-book DrakenLiefde kopen door middel van het contactformulier in te vullen en DrakenLiefde te selecteren. Je ontvangt het e-pub bestand en een tikkie/betaalverzoek van € 9,99.

Ook kun je het boek als luisterboek bestellen, ingesproken door Liesbeth. Je ontvangt dan een open tikkie en vier audiobestanden (1. het verhaal, 2. vertaling personages, 3. levenslessen, 4. oefeningen vrienden worden met je draak).

Een spirituele roman over “De helende en magische reis via relaties, bewustzijn en seksualiteit naar de liefde van mijn leven en goddelijke verbonden seks.”

Toen mijn geliefde Johnny, in 2022 ziek werd en overleed, heb ik een belofte gedaan: dit boek komt er. 

Het boek is nog niet geschreven of uitgegeven, het is een on going process dat mee beweegt op mijn eigen organische groeiprocess. Als een zwangerschap: wetende en voelende dat het er is en groeit, maar nooit de zekerheid over het hoe, wat en wanneer. 

Na Johnny mocht ik Jan ontmoeten waar ik nu een (h)eerlijke en gelijkwaardige, goddelijke relatie mee heb en waarbij alle puzzelstukjes samenvallen. Alle geleerde lessen en verlangens samenkomen in een geheel: spiritueel, seksueel, fysiek, emotioneel, mentaal en materieel. 

Met slechts de titel en intentie helder, begon ik 17 juli 2023 dan ‘eindelijk’ met schrijven en zette de eerste zinnen op een blanco pagina… Een boek schrijven is bij uitstek een intuïtief (creatie)proces.

Om ook daadwerkelijk te beginnen, dat is nogal wat voor een heldervoelend mens met multidimensionaal brein zoals als ik. Het boek kan ik al voor me zien en is er in de energie ook al lang, maar mijn hoofd kon dit eerder niet be-vatten. Hoe breng je het onstoffelijke, dat waar alles in zit en wat verder dan woorden reikt, in het stoffelijke. Hoe breng je de hemel op aarde. In woorden. Waar begin je dan in Gods-naam?

Nou dáár dus… ;-)

Een (stoffelijk) begin maken. Gelukkig herken ik dit nu van eerdere schrijfprojecten: bij mijn eerste boek DrakenLiefde, opleidingen en cursussen die ik schreef, intuïtieve blogs, en recent mijn tweede website als een van soort generale repetitie.

Inmiddels weet ik dat als ik ‘willekeurig’ een datum prik om een beginnetje te maken, het ook daadwerkelijk gaat starten en goed komt en ik het niet hoef te weten.

Ik zie hoe het -inmiddels-o-zo-bekende- programma (voorgeprogrammeerd denkpatroon vanuit de matrix) weer probeert te be-grijpen. Want dat is wat het is en kan. Waar het voor gemaakt is. En dat is oké. Ik voel er compassie voor. Het vuurt gedachten af van: je moet weten waar het heen gaat, je moet weten wat ja gaat schrijven, de structuur en opbouw van de hoofdstukken kennen, een doel(groep) bepalen, de vraagtekens of het roman, autobiografie of zelfhulpboek moet worden (of gewoon alles-in-één) zetten, weten of het in de ik-persoon of derde persoon geschreven moet worden. In het verleden of in het nu. En ik moet eerst alle herinneringen opschrijven, alles wat nu voorbij flitst snel opschrijven. Want wat als je ze vergeet? Misschien moet ik toch echt eerst die schrijfretraite doen?! Of…

Ik zet de laptop open op tafel. Stap één…

Vervolgens komen alle bekende of nieuwe afleidingsmanoeuvres voorbij. Hilarisch zijn ze weer! Hoezo moet ik nu gaan strijken? Ik strijk nooit. Haha, I see you, zeg ik dan. Ik vind ze grappig. Onschuldig en grappig.

Dat weten dat het begin altijd zo is bij mij en blijkbaar hoort bij mijn creatieproces, geeft het programma in mijn hoofd rust. Er is een basis van vertrouwen, bewijs zelfs, dat het echt kan. En dan geeft mijn hoofd zich weer over aan mijn bekken dat het als een liefdevolle moeder in haar schoot ontvangt en in slaap wiegt. En zo verdwijnt het programma weer naar de achtergrond. En kan de inspiratie – die geduldig aan de poort naar mijn bewustzijn wacht tot het binnen kan komen – vrijuit gaan stromen.

Ik ga zitten en begin, zonder te weten wat het eerste woord zal zijn.

En dan gaat het… Rustig stromend, vanzelf – with ease and grace – in een structuur en logica waar ik mezelf over verbaas.

Het grootste inzicht van vandaag toen ik eenmaal begon, was dat ik er achter kwam dat ik begin 2011 al wist dat ik de liefde van mijn leven eind 2011 zou tegenkomen en vriendinnen toen had belooft hier een boek over te zullen schrijven.

Niet wetende dat ik dit – de inhoud ervan – nu ‘pas’ twaalf jaar later letterlijk op aarde kan (voor)leven.

Oké… There we go dan… Trust the process.

Magisch is het pad van intuïtief leven.

Fuck your brains out!

In een bepaalde diepe staat van seksueel zijn, stopt ons brein. Dan ‘fuck’ je dus letterlijk ‘your brains out’…

Waarom ik het boek ‘De Vergeten Verbinding’ – mijn reis naar de liefde van mijn leven en goddelijke seks – wil schrijven is omdat ik wéét dat het mogelijk is de liefde van je leven ‘moeiteloos’ aan te trekken en blijvende verbinding vanuit vrijheid en goddelijke seks te ervaren. En ook hoe dit weer doorwerkt in alles in en om je heen. Ik weet het omdat ik het daadwerkelijk leef en ervaar.

Graag deel ik mijn ervaringen, deze keys die niemand ons ooit leerde, met een ieder die zich daartoe aangetrokken voelt.

De keys zijn echter niet nieuw, sterker nog; ze zijn oeroud. Ingewijden zoals Jezus en Maria Magdalena bijvoorbeeld, droegen deze keys ook in zich. Meerdere van ons. Deze worden nu weer geactiveerd, her-innerd.

Ook Margot Anand vind ik daar een mooi voorbeeld van. Ik voel dat zij ook deze keys in zich droeg en deelde met degenen die zich geroepen voelde. Zij voelt als een zuivere, wijze en dierbare sister voor mij.

Ik citeer een stukje uit haar boek The Art of Sexual Magic:

Magic and Sexuality

“Sexuality and magic have many parallels, many similarities. For example, both involve altered states of consciousness.

In deep sexual embrace the mind stops. Quite literally, you “fuck your brains out.” Your consciousness become clear, innocent, fresh and unconditionally. Your body becomes relaxed, energized, filled with pleasurable sensations.

In this state, personal boundaries between you and your lover begin to dissolve. A warm, nourishing energy field surrounds both of you, as if you were bathing together in a deep, mystical pool of love.

The psychological, emotional and energetic barriers that normally keep two people apart, become to blurred and indistinct. This is one of the greatest joys of love you can become one with another human being.

This merger can open doors to even deeper mysteries. Through deep sexual union, you can feel oneness not only with your beloved but with all things.

You can feel a harmony with the whole cosmos.

It is in these moments of expanded consciousness that you can project a vision of your goal, your creation, into the harmonious fabric of the universe that surrounds you. In ectasy, you come very close to the universal source, the creative womb out of which all things arise. What better moment to make Magic?

In sexual magic, you create a trancelike state of consciousness by learning to relax in states of high sexual arousal, letting your whole body become flooded with orgastisch pleasure. Through intuition and with special techniques of inner, alchemical transformation, you blend this orgasmic energy with your magical vision, rising to higher and higher levels of consciousness until you are able to release your inner vision into the cosmos. If done correctly, this alchemical process will manifest your vision in your life in a direct, specific and powerful way.”

Voel jij een JA! als uitgever bij De Vergeten Verbinding?

Mocht je uitgever zijn en een ja voelen, neem gerust contact met me op. Mijn verlangen: dat dit internationaal gaat! Spannend om dat nu zo zwart op wit te durven zeggen, maar ja, waarom inhouden wat ik zie, verlang en voel? Never stop dreaming! Your desire is the compass for your souls mission.

Ik hoor graag van je

Voel je vrij mij een berichtje te sturen of te bellen.
Via whatsapp bereik je mij het snelste: 06 53 60 26 12